Rytířský tábor

Rytířský tábor pro mladé jinochy a panny – posuď sám, zda tvá chrabrost, síla, odvaha a čest unese tíhu královského poslání.