Adorace mladých

S mladými z farností Cholina a Senice na Hané se pravidelně scházíme na adorace, kde se snažíme být na chvíli s Pánem. Mluvit s ním, naslouchat mu, přemýšlet o jeho velikosti nebo ho prostě chválit … Záleží na každém, jak daného prostoru využije 🙂

Jako vedlejší produkt je možnost poznat kostely a kaple v našich farnostech zase z jiného úhlu pohledu.

Letos se budeme scházet každý 3. pátek v měsíci

vždy ve 20:00

 2018Související obrázek

  • LISTOPAD (16. 11) / SENICE
  • PROSINEC (21. 12) / CHOLINA

2019

  • LEDEN (18. 1.) / ODRLICE
  • ÚNOR (15. 2.) / SENIČKA 
  • BŘEZEN (15. 3.) / BÍLSKO
  • DUBEN (19. 4.) / VILÉMOV
  • KVĚTEN (17. 5.) / DUBČANY
  • ČERVEN (21. 6.) / SENICE