Kontakty

Kontakt na kněze

Duchovní správce farnosti:

P. Martin Mališka (dojíždí ze Senice na Hané)

Mobilní telefon: 605 027 155

S knězem je možné se setkat po bohoslužbách v zákristii kostela, nebo si telefonicky domluvit schůzku. V naléhavých případech, které nesnesou odkladu (např. zaopatřování umírajících, domluva pohřbu), volejte kdykoliv. 

Adresa:

Řimskokatolická farnost Cholina

Cholina 34

 783 22

Email: facholina@ado.cz