Kontakty

Kontakt na kněze

Duchovní správce farnosti:

P. Josef Jelínek (dojíždí ze Senice na Hané)

Služební telefon: 733 741 607

S knězem je možné se setkat po bohoslužbách v zákristii kostela, nebo si telefonicky domluvit schůzku. V naléhavých případech, které nesnesou odkladu (např. zaopatřování umírajících, domluva pohřbu), volejte kdykoliv. 

Fakturační údaje:

Řimskokatolická farnost Cholina

Cholina 34, 783 22

IČ: 48770744

Email: facholina@ado.cz
 
č.ú. 160587592/0300