Fara

Cholinská fara

Současná barokní budova fary byla postavena v letech 1732‒1734 za faráře Floriána Sedláčka. Tato budova stála na pozemku bývalého farního dvora z konce 14. století, který zahrnoval značné farní obročí (majetek farnosti). V dobách největšího vlivu měla spadalo pod zdejší farnost 15 vesnic. Na faře se nachází cenný barokní sál s obrazy premonstrátů (mimo posledního zdejšího premonstrátského faráře J. F. Berana či šlechtice Adama z Choliny). V průčelí budovy se nachází socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1746.  Před farou pak návštěvník nemůže přehlédnout barokní sochu sv. Barbory z roku 1715.