Rubrika: Aktuality

Rytířský tábor

Rytířský tábor pro mladé jinochy a panny – posuď sám, zda tvá chrabrost, síla, odvaha a čest unese tíhu královského poslání.  

Lektorský kurz 2018

Od ledna do května se farníci naší farnosti účastní lektorského kurzu v Luké. Zde dávám dva datumy ohlášených přednášek + odkaz na stránky lektorů božího slova olomoucké arcidiecéze. 17. února… Read more »

Požehnané Svátky plné radosti a pokoje z narození Ježíše Krista přeje farnost Cholina.